Sprawozdania

Rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Wprowadzenie

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Wprowadzenie

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
2011

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
2012

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Wprowadzenie

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
2013

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Wprowadzenie

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
2014

Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik

Informacje ogólne

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Informacje uzupełniające do bilansu

Pobierz plik

Rachunek wyników

Pobierz plik
2015

Bilans

Pobierz plik

Informacje uzupełniające do bilansu

Pobierz plik

Informacje uzupełniające do bilansu cd

Pobierz plik

Informacje ogólne

Pobierz plik

Rachunek zysków i strat

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP

Pobierz plik
2016

Bilans

Pobierz plik

Informacje uzupełniające do bilansu 1

Pobierz plik

Informacje uzupełniające do bilansu 2

Pobierz plik

Informacje ogólne

Pobierz plik

Rachunek zysków i strat

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP

Pobierz plik
2017

Bilans

Pobierz plik

Rachunek Zysków i Strat

Pobierz plik

Wprowadzenie do sprawozdania oraz Informacje Dodatkowe

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP

Pobierz plik
2018

Sprawozdanie finansowe.xml

Pobierz plik

Bilans

Pobierz plik

Rachunek Zysków i Strat

Pobierz plik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP

Pobierz plik
2019

Sprawozdanie finansowe.xml

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP.pdf

Pobierz plik
2020

Sprawozdanie finansowe.xml

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne OPP.pdf

Pobierz plik
2021

Sprawozdanie finansowe.xml

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe.pdf

Pobierz plik

Bilans.pdf

Pobierz plik

Rachunek Zysków i Strat.pdf

Pobierz plik

Informacja Dodatkowa.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

Pobierz plik
2022

Sprawozdanie finansowe.xml

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe.pdf

Pobierz plik

Bilans.pdf

Pobierz plik

Rachunek Zysków i Strat.pdf

Pobierz plik

Informacja Dodatkowa.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

Pobierz plik