Grupy Wolontariatu

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką działalności wolontariuszy w poszczególnych grupach.