Historia

Założycielem Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza jest karmelita o. Stanisław Wysocki, który po raz pierwszy zetknął się z działalnością wolontariatu w trakcie studiów i długoletniej pracy duszpasterskiej we Włoszech. Przez wiele lat o. Stanisław był koordynatorem odpowiedzialnym za formację wolontariuszy we włoskim wolontariacie "Misericordia". W roku 1996 w rzymskim szpitalu im. Sandro Pertini, wraz z włoskim karmelitą o. Carmelo Vitrugno, założyli stowarzyszenie "Volontariato s. Elia Profeta", które po dzień dzisiejszy prężnie działa.

Swoje długoletnie doświadczenie o. Stanisław postanowił przenieść do naszej polskiej rzeczywistości. Od pierwszych dni po powrocie z Rzymu i rozpoczęciu pracy w krakowskim szpitalu im. J. Dietla, podjął przygotowania do założenia wolontariatu, które to przygotowania doprowadziły w roku 2004 do oficjalnego zarejestrowania "Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza".

W początkowym okresie swej działalności wolontariat liczył kilkanaście osób, a ich praca skupiała się wyłącznie na pomocy chorym w szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. Obecnie wolontariat zrzesza około osiemdziesięciu członków, a wolontariusze swą pomoc ofiarują nie tylko chorym ze szpitala im. J. Dietla, lecz również chorym dzieciom w szpitalu pediatrycznym im. św. Ludwika, docierają do domów wielu samotnych i chorych ludzi, oraz współpracują z jednym z krakowskich ośrodków wychowawczych.

W 2008 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wolontariat św. Eliasza powstał przy klasztorze OO. Karmelitów ,,na Piasku''. Swą siedzibę ma na Wzgórzu Łagiewnickim, gdzie wolontariusze, podopieczni mogą się systematycznie spotykać.
Patronem wolontariatu wybrany został prorok Eliasz ze względu na przykład i naukę, która wypływa z jego życia.

Był to człowiekiem trzeźwo patrzący na otaczający go świat, zdający sobie sprawę z odpowiedzialności i wielkości misji jaką miał do spełnienia.

Znał biedę i cierpienie, poznał gorycz wygnania oraz gorzki smak porażki, krytyki i prześladowania, a serce jego nie raz wypełniała rozterka i wątpliwości o słuszność sprawy, której poświęcił życie. Pomimo tych przeżyć i rozterek widząc wokół siebie szerzące się zło nie pozostawał bierny. Gorliwie zwalczał wszelkie formy wyzysku i niesprawiedliwości, stojąc w obronie biednych i pokrzywdzonych.

Wolontariusze Wolontariatu św. Eliasza to ludzie aktywni i gotowi do poświęceń. Świadomi tego, że ich obecność to często niewygodna i bolesna zadra w boku współczesnego człowieka.