Wolontariusze grupy domowej

Wolontariusze grupy domowej to ludzie, którzy chcą odpowiedzieć na głos rozpaczy starszej, samotnej, chorej kobiety, która prosi jedynie o odwiedziny i rozmowę. 
Są to osoby, które chcą odpowiedzieć na wołanie o wsparcie matki - niepełnosprawnego syna, aby mogła chociaż raz w tygodniu wyjść na zakupy lub tak po prostu – do parku.

Wolontariusze odwiedzają osoby samotne, starsze, chore, potrzebujące obecności Drugiego Człowieka. Pomagają zrobić zakupy, dotrzeć do lekarza, wyjść na spacer. Organizują spotkania w siedzibie Wolontariatu, w trakcie których podopieczni mogą zapomnieć o swoich problemach i razem z wszystkimi wolontariuszami śmiać się, śpiewać, grillować.

Z okazji różnych świąt Wolontariusze przekazują swoim podopiecznym symboliczne upominki, które bardzo często są dla nich jedynymi gestami pamięci, sympatii, zainteresowania.