Stowarzyszenie

Wolontariat św. Eliasza jest odpowiedzią na szerzące się coraz bardziej w naszym społeczeństwie narzekanie i zwątpienie. Po zwątpieniu pozostaje już tylko rozpacz i dlatego potrzebni są Eliasze naszych czasów! W dzisiejszym świecie coraz mniej jest autorytetów, coraz więcej biedy i niesprawiedliwości, a człowiek coraz bardziej postrzegany jest przez pryzmat "posiadania"niż "bycia". Potrzebne są więc osoby, które jak Eliasz dadzą świadectwo prawdzie, które staną się niewygodną i bolesną "zadrą" w boku dzisiejszego społeczeństwa, które uformowane w "szkole proroka" staną się budowniczymi "kultury zgody i miłości". Potrzebni są dojrzali chrześcijanie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że "placem budowy" Królestwa Bożego nie są cztery ściany naszych kościołów, lecz społeczeństwo w którym żyjemy i działamy.

Chrześcijanie dojrzali, którzy nie krzyczą pełni zawzięcia i złości, że należą do Chrystusa, ale pełni entuzjazmu, radości życia z twarzą pogodną, czynami pokażą innym Chrystusa. Potrzebni są ludzie mający odmienne światopoglądy i wyznający inne "credo", którzy nie będą krytykować i gniewnie wskazywać krzycząc: "to oni", ale przechodząc ponad podziały, dostrzegą wartości, które warto realizować wspólnie. Osoby, których nie trzeba przekonywać do tego, że stare przysłowie:"zgoda buduje, a niezgoda rujnuje"- jest wciąż aktualne. Wolontariat św. Eliasza jest otwarty na wszystkich ludzi "dobrej woli", dla których pomoc drugiej osobie w potrzebie jest czymś naturalnym.

Eliasz jest jedynym prorokiem Starego Testamentu, któremu wiele miejsca poświęcają również Ewangelie. Używając dzisiejszej terminologii można powiedzieć, że "Prorok Ognia" jest postacią ekumeniczną, uznawaną przez trzy religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam.