Miłosierny Samarytanin roku 2006

W tym roku konkurs, którego celem jest poszukiwanie osób niosących pomoc drugiemu człowiekowi został zorganizowany we współpracy ze Studencką Poradnią Prawa Medycznego Oddziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ. Uroczystość odbyła się w klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku.

Zaszczytny tytuł oraz statuetki Miłosiernego Samarytanina wręczył kardynał Stanisław Dziwisz.

Tytuł Samarytanina Roku 2006 otrzymali:

Pani Zofia Nawała - pielęgniarka oddziałowa I Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ. Dobro pacjenta zawsze przedkłada nad własne zmęczenie, zdenerwowanie i niską płacę. Jest zawsze pełna ciepła i zrozumienia.

dr Kazimierz Patyk - emerytowany lekarz, który pomimo własnego cierpienia niesie nadal pomoc potrzebującym, prowadząc między innymi kuchnię św. Faustyny w Krakowie.

Wyróżnienia otrzymali:

dr Andrzej Machalica - chirurg, lekarz medycyny ratunkowej - za współczucie, uczynność i życzliwość wobec chorych i ich rodzin.

Pani Marta Dzik - chętnie i bezinteresownie wspiera osoby chore i samotne przez pielęgnację i pomoc w codziennych sprawunkach.