W naszych myślach [*]

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o Nim"

Listopad jest miesiącem pamięci o naszych bliskich zmarłych: rodzinie, przyjaciołach, osobach, które spotkaliśmy na naszej drodze, i które miały wpływ na nasze życie.

Nie tylko w tych dniach ogarniamy pamięcią naszych Wolontariuszy, Podopiecznych, których nie ma już pośród nas.

Szpitalny korytarz, sale naszej siedziby, domy, ale przede wszystkim drugi człowiek były miejscami naszych spotkań. Wiele razy słuchaliśmy ich, rozmawialiśmy, przypatrywaliśmy się ich posłudze i umiejętności towarzyszenia.
Te obrazy na zawsze pozostaną istotą i spuścizną działalności naszego Wolontariatu, który Oni tworzyli i w którym są obecni.

PAMIĘTAMY O WAS