W drodze z Eliaszem


W dniach 5 - 7 kwietnia, w Czernej

odbyły się rekolekcje

dla wolontariuszy oraz przyjaciół

Wolontariatu św. EliaszaRekolekcje "W drodze z Eliaszem" zostały przygotowane i poprowadzone przez naszego opiekuna o. Stanisława Wysockiego.

Pięknie dziękujemy Ojcu za wszystkie konferencje: Wyruszyć w drogę, Ścieżki autentyczności - powrót do własnych korzeni, Nie - dwuznaczności; Tak - odwadze, Pozwolić się Bogu zaskoczyć.  

Był to czas zadumy, refleksji, wyciszenia, ale też radości ze wspólnego przebywania. 

Muzyka ma wielką moc - obecność i wspólna modlitwa z wspaniałymi muzykami pozwoliła nam jeszcze bardziej "poczuć" niezwykłość wspólnie spędzonych chwil i za to serdecznie dziękujemy Stefanowi i Ewie Błaszczyńskim, Państwu Marii i Tadeuszowi Kostka oraz Państwu Wioli i Markowi Dymanus.