Samarytanin 2015 Wici rozsyłane

Kolejne materiały propagujące Plebiscyt "Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2015" przygotowane przez wolontariuszy.

Do Informatora Pielgrzyma dołączona została ulotka informująca o wydarzeniu.  Gazeta zostanie rozdystrybuowana w największych miastach polskich.

A w gazetce m.in. "Miłosierni jak Ojciec" są wśród nas! ...