Kurs Formacyjny

Kandydaci na Wolontariuszy uczestniczyli w warsztatach pomocy chorym. Po raz pierwszy zajęcia odbyły się w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

Spotkania z pielęgniarką, mgr rehabilitacji, zastępcą ordynatora oddziału rehabilitacji oraz opiekunem Wolontariatu w Szpitalu, miały na celu bardziej praktyczne przygotowanie Kandydatów do działalności wolontarystycznej. 


* Dziękujemy Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla za zgodę na przeprowadzenie zajęć na terenie Szpitala oraz personelowi za poprowadzenie warsztatów.