Gałązka Oliwna

2016 Rok Miłosierdzia

„Miłosierni jak Ojciec”

ŚDM 2016

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”


Pod patronatem J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

Wolontariat św. Eliasza we współpracy z przedstawicielami Wolontariatów z Małopolski

przygotowuje się do pierwszego etapu organizowanej akcji

"Gałązka Oliwna".

Hasłem organizowanego wydarzenia jest:  Miłosierdzie = przebaczenie + pojednanie,

Symbolem:  gałązka oliwna.

Cel akcji:

Organizowanym wydarzeniem pragniemy podkreślić, za pomocą symbolu gałązki oliwnej, prawdę o miłosierdziu, które nie może istnieć bez przebaczenia i pojednania. Stąd też młodzi chcą pokazać, że miłosierdzie, gościnność, otwarcie się na drugiego człowieka nie zna żadnych podziałów religijnych, ideologicznych, narodowościowych czy rasowych.

Gałązka oliwna wręczona odpowiedzialnym za życie społeczne w naszym kraju to zaproszenie do budowania jedności i pracy dla dobra wszystkich.  Tylko wtedy zasłużymy na tytuł: „Miłosierni jak Ojciec.

Symbol -  gałązka oliwna:

Gałązki oliwne niosą w sobie głębokie przesłanie symboliczne. W Księdze Rodzaju gałązka oliwna zwiastuje koniec potopu, przebaczenie i pojednanie Stwórcy ze stworzeniem. Gdy wody potopu ustąpiły, Noe wypuścił z arki gołębicę (Rdz 8,11). Ta wróciła niosąc w dziobie świeży listek drzewa oliwnego. Gałązka oliwki oznacza, że Bóg przebacza człowiekowi jego winy, postanawia zawrzeć trwały pokój i pozwala, aby świat się odrodził.

Niebagatelne znaczenie ma także w świecie Biblii drzewo oliwne, ogród oliwny i sama oliwa, które kryją w sobie konkretne przesłanie. Drzewo oliwne jest zielone przez cały rok, co stanowi w języku biblijnym symbol człowieka sprawiedliwego. Drzewo oliwne żyje setki lat. Z oliwek otrzymuje się cenny olej, który miał wielostronne zastosowanie. Był pożywieniem,  lekarstwem i źródłem światła w lampkach. 

Współcześnie gałązka oliwna symbolizuje pojednanie i pokój. Dla przykładu: flaga ONZ to kula ziemska otoczona gałązkami oliwnymi.

Wydarzenie planujemy przeprowadzić w dwóch etapach:

Etap I - Wolontariat Komisariatu Ziemi Świętej dostarczy gałązki z Góry Oliwnej. Młodzież włoska i wolontariusze zbiorą gałązki oliwne z okolic Asyżu i Monte Cassino.  Zebrane gałązki oliwne przekazane zostaną delegacji polskiej w niedzielę  20 marca br. (Diecezjalny Dzień Młodzieży Włoskiej), a  papież Franciszek   pobłogosławi  gałązki, które zostaną przywiezione do Krakowa.

Etap II - W Niedzielę Bożego Miłosierdzia – 3 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a także w Bazylice Mariackiej młodzież złoży gałązki jako dar ołtarza, odczyta przesłanie i wręczy je obecnym na mszach.