Dziękujemy za współpracę

Informujemy, że grupa korepetycyjna wolontariuszy, którzy uczęszczali do podopiecznych 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Krakowie

zostaje rozwiązana

z przyczyn organizacyjno-personalnych.

Dziękujemy za wspaniałą współpracę dyrekcji oraz pracownikom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Krakowie. Za tworzenie domowej atmosfery, zawsze ciepłe przyjęcie i dobre słowo.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy w różnych latach angażowali się w pomoc dziewczynkom za zapał, kreatywność oraz wielkie serca i ciepło, którym chcieliście dzielić się z innymi.

Nadal będziemy pamiętać o podopiecznych Placówki i pomagać, chociaż już w innych formach.