Pomoc dla uchodźców

Zrealizowaliśmy projekt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy dofinansowany z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej z środków Województwa Małopolskiego i Unii Europejskiej. 

Samorząd województwa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej przeznaczył ok. 100 mln zł na wsparcie zadań związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. 10 mln stanowią środki zabezpieczone w budżecie w województwa, pozostała część została pokryta z Funduszy Unijnych.

Działania pomocowe zostały podzielone na pakiety odpowiadające najpilniejszym potrzebom uchodźców i samorządów. Są to m.in. pakiet organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z JST, pakiet rynku pracy, pakiet edukacji czy pakiet społeczny.

Założeniem pakietu, z którego otrzymaliśmy finansowanie było wsparcie małopolskich organizacji pozarządowych, które już realizują lub będą realizowały działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. 

W ramach naszego projektu przeszkoliliśmy 12 wolontariuszy, którzy od początku wojny angażowali się w szeroko pojętą pomoc uchodźcom z Ukrainy. Szkolenie to okazało się bardzo pomocne dla naszych wolontariuszy ponieważ pomimo dużego stażu pracy wolontaryjnej, żaden z nich nie miał dotąd doświadczenia niesienia pomocy w czasie wojny.

Dlatego o. Stanisław Wysocki, który brał udział w wojnie w Kosowie, przeszkolił  wolontariuszy tak aby lepiej potrafili odnaleźć się w sytuacji pomagania uchodźcom i aby ich pomoc była mądra. O. Stanisław przybliżył wolontariuszom kulturę ukraińską oraz religię prawosławną aby lepiej rozumieli osoby, którym pomagają. 

Najważniejszą częścią szkolenia było zdobycie przez wolontariuszy najbardziej aktualnej wiedzy z możliwości skorzystania z pomocy przez osoby uchodźcze z Ukrainy, w naszym mieście. Dzięki tej wiedzy, mogli udzielać porad dotyczących zatrudnienia, zakwaterowania, edukacji dzieci, możliwości skorzystania ze wsparcia psychologiczno - prawnego czy nauki języka polskiego w Krakowie. 

Nasi wolontariusze udzielili ponad 50h konsultacji w samej tylko siedzibie naszego naszego Stowarzyszenia a także na terenie całego miasta, w różnych punktach pomocowych, w miejscach swojego zamieszkania i pracy.

Dzięki dofinansowaniu nasze Stowarzyszenie zakupiło żywność długoterminową dla najbardziej potrzebujących obywateli Ukrainy, którzy zgłosili się do nas o pomoc. Przygotowaliśmy 25 paczek żywnościowych o wartości ok 400 zł każda, które zostały rozdane rodzinom ukraińskim w siedzibie Wolontariatu św. Eliasza.