Dobro jest w Małopolsce. Solidarni z Ukrainą

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. 

Dzięki tym środkom będziemy mogli zwiększyć kompetencje naszych 10 wolontariuszy, którzy od początku wojny angażowali się w szeroko pojętą pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Planujemy przeprowadzenie szkolenia dla nich na temat kultury ukraińskiej, religii prawosławnej a także historii tego kraju aby wolontariusze lepiej zrozumieli osoby którym pomagają i będą pomagać.

Nasi wolontariusze brali już udział w wielu akcjach pomocowych w trudnych warunkach  takich jak powodzie, huragany i inne katastrofy odbierające poszkodowanym cały dorobek życia. Jednak żaden z nich nie miał doświadczenia wojny, oprócz opiekuna naszego Wolontariatu.

O. Stanisław Wysocki, który ma doświadczenie niesienia pomocy humanitarnej podczas wojny w Kosowie, podzieli się nim z wolontariuszami, podniesie ich poziom świadomości i da wskazówki niezbędne do niesienia mądrej pomocy.

Planujemy także zakup żywności dla uchodźców z Ukrainy aby wesprzeć tych najbardziej potrzebujących, którzy trafili do naszej Organizacji. Żywność długoterminowa zawsze jest dużym wparciem a zwłaszcza w obliczu drożejących produktów żywnościowych.

W ramach programu planujemy udzielanie konsultacji, wsparcia i porad dla obywateli Ukrainy przez przeszkolone wolontariuszki, w siedzibie naszego wolontariatu.